Integritetspolicy

Din integritet är av största vikt för oss på Hindås Byggservice. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som du tillhandahåller oss genom vår webbplats, https://hindasbyggservice.se/.

Insamlad Information:

Vi samlar in uppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress för att möjliggöra och underhålla affärsrelationer samt för att svara på förfrågningar. Insamlingen görs på rättvisa och lagliga grunder, med ditt medgivande och din vetskap. Vi informerar dig om syftet med insamlingen och hur informationen kommer att användas.

Uppgifternas Lagring:

De uppgifter som samlas in lagras endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Insamlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.

Dina Rättigheter:

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att utöva dina rättigheter eller för frågor, kontakta vår personuppgiftsansvarige.

Ändringar I Policyn:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella förändringar kommer att publiceras här, och din fortsatta användning av vår webbplats anses som acceptans av dessa ändringar.

Kontaktinformation till Personuppgiftsansvarig:

Om du har några frågor eller funderingar angående vår hantering av
personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation Till Personuppgiftsansvarig: Namn: Jessica Strömberg Tel: 0707-254171 E-post: info@hindasbyggservice.se

 

Tack för att du litar på Hindås Byggservice.